O nás

Společnost BBH servis s.r.o. byla založena v roce 2015, před dokončením největšího realizovaného a zprovozněného městského komplexu tunelů u nás, potažmo ve střední Evropě, tunelového komplexu Blanka. Vznik společnosti byl ovlivněn několika faktory. Hlavním a pravděpodobně nejdůležitějším ovlivňujícím činitelem byla snaha posunout nabyté zkušenosti z výstavby zcela unikátního díla, jakým tunelový komplex Blanka bezesporu je, do roviny provozovaného díla. V investiční výstavbě se zaměřujeme převážně na silové a slaboproudé rozvody technologie, speciální technologie vč. řídicího systému ovládajícího všechny realizované provozní celky (technologické, strojní a dopravní). V současné době se naše společnost zabývá zejména komplexní údržbou a servisem technologické části tunelového komplexu Blanka a všech jeho navazujících částí. Součástí údržby a servisu je rovněž řízení technologického velínu celého komplexu, díky čemuž získáváme nejaktuálnější informace přímo z reálného provozu. Aktivně se účastníme technologických, dopravních a požárně bezpečnostních komisí, zřízených pro trvalý a bezpečný chod celého tunelového komplexu Blanka. Naše firma se zaměřuje na provádění a řízení staveb, montáž a zprovozňování technologických zařízení a odborných konzultacích na dodavatelsko-odběratelském trhu. Svůj potenciál směřujeme převážně do oblasti autorsko-inženýrské a koordinační činnosti, s cílem napomoci optimalizaci technického a ekonomického řešení, a to nejen u specifických tunelových staveb, ale také na běžných technologických projektech. Cílovou skupinu zákazníků a obchodních partnerů tvoří především silné stavební společnosti na straně investiční a vyšší dodavatelské činnosti, dále technologické společnosti s dodavatelským potenciálem na malé i velké zakázky, a v neposlední řadě také sekce státní správy. S našimi partnery spolupracujeme i na dalších tunelových, liniových a speciálních stavbách. V rámci společnosti BBH servis s.r.o. navazujeme spolupráci s projekčními kancelářemi a také se samostatnými odbornými projektanty technologických a dopravních staveb vč. staveb městské infrastruktury (např. VO, místní komunikace a SSZ).